Tietosuojasopimukset

Status: 31.05.2021

Kiitos mielenkiinnostasi yritystä kohtaan. Periaatteessa verkkosivustoa voidaan käyttää toimittamatta mitään henkilötietoja. Jos rekisteröity kuitenkin haluaa käyttää yrityksemme erityispalveluja verkkosivustomme kautta, voi olla tarpeen käsitellä henkilötietoja. Jos henkilötietojen käsittely on välttämätöntä eikä käsittelyyn ole laillista perustaa, saamme yleensä asianomaisen suostumuksen.

Henkilötietojen, kuten asianomaisen henkilön nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron, käsittely tapahtuu aina yleisen tietosuoja-asetuksen ja meihin sovellettavien maakohtaisten tietosuojamääräysten mukaisesti. . Tämän tietosuojailmoituksen avulla yrityksemme haluaa tiedottaa yleisölle keräämiemme, käyttämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen tyypistä, laajuudesta ja tarkoituksesta. Lisäksi rekisteröidyille tiedotetaan heidän oikeuksistaan ​​tämän tietosuojailmoituksen avulla.

Rekisterinpitäjänä olemme toteuttaneet lukuisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä varmistaaksemme tämän verkkosivuston kautta käsiteltävien henkilötietojen mahdollisimman täydellisen suojan. Internet-pohjaisilla tiedonsiirroilla voi kuitenkin yleensä olla aukkoja tietoturvassa, joten ehdotonta suojausta ei voida taata. Tästä syystä jokainen asianomainen henkilö voi vapaasti välittää henkilötietoja meille vaihtoehtoisilla tavoilla, esimerkiksi puhelimitse.

määritelmät

Tietosuojailmoitus perustuu termeihin, joita Euroopan lainsäätäjä on käyttänyt direktiiveissä ja asetuksissa, kun yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) hyväksyttiin. Tietosuojalausuntomme on oltava helposti luettavissa ja ymmärrettävissä sekä yleisölle että asiakkaillemme ja liikekumppaneillemme. Tämän varmistamiseksi haluamme selittää etukäteen käytetyn terminologian.

Käytämme seuraavia ehtoja tässä tietosuojakäytännössä, mukaan lukien mutta ei rajoittuen:

 • a) Henkilötiedot Henkilötiedot ovat mitä tahansa tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa luonnollista henkilöä (jäljempänä "rekisteröity") koskevia tietoja. Luonnollisen henkilön katsotaan olevan tunnistettavissa, jos suoraan tai välillisesti, erityisesti antamalla tunnisteeseen, kuten nimeen, tunnistenumeroon, sijaintitietoon, verkkotunnukseen tai yhteen tai useampaan erityispiirteeseen, tämän luonnollisen henkilön fyysinen, fysiologinen, geneettinen, psykologinen, taloudellinen, kulttuurinen tai sosiaalinen identiteetti voidaan tunnistaa.
 • b) Kyseinen henkilö Kyseinen henkilö on tunnistettu tai tunnistettavissa oleva luonnollinen henkilö, jonka henkilötietoja käsittelee käsittelystä vastaava henkilö.
 • c) Käsittely Käsittely on mikä tahansa prosessi, joka suoritetaan automatisoitujen prosessien avulla tai ilman niitä, tai tällaiset henkilötietoihin liittyvät prosessisarjat, kuten kerääminen, tallentaminen, organisointi, tilaaminen, varastointi, mukauttaminen tai muuttaminen, lukeminen, kysely, käyttö, paljastaminen välittämällä, jakamalla tai muulla tavalla tarjoamalla, vertaamalla tai yhdistämällä, rajoittamalla, poistamalla tai tuhoamalla.
 • d) Käsittelyn rajoittaminen Käsittelyn rajoittaminen on tallennettujen henkilötietojen merkitsemistä niiden tulevan käsittelyn rajoittamiseksi.
 • e) Profilointi Profilointi on kaiken tyyppinen henkilötietojen automaattinen käsittely, joka koostuu näiden henkilötietojen käytöstä tiettyjen luonnolliseen henkilöön liittyvien henkilökohtaisten näkökohtien arviointiin, erityisesti työn suorituskykyyn, taloudelliseen tilanteeseen liittyvien näkökohtien arvioimiseksi, terveyden analysoimiseksi tai ennustamiseksi , tämän luonnollisen henkilön henkilökohtaiset mieltymykset, kiinnostuksen kohteet, luotettavuus, käyttäytyminen, olinpaikka tai sijainnin muuttaminen.
 • f) Salanimien käyttö Salanimillä tarkoitetaan henkilötietojen käsittelyä tavalla, jolla henkilötietoja ei voida enää osoittaa tietylle rekisteröidylle ilman lisätietojen käyttöä edellyttäen, että nämä lisätiedot tallennetaan erikseen ja niihin sovelletaan teknisiä ja organisatorisia tietoja toimenpiteet, joilla varmistetaan, että henkilötietoja ei kohdenneta tunnistetulle tai tunnistettavissa olevalle luonnolliselle henkilölle.
 • g) Vastuussa oleva henkilö, käsittelystä vastaava henkilö tai käsittelystä vastaava henkilö on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, laitos tai muu elin, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa päättää henkilötietojen käsittelyn tarkoituksista ja tavoista. Jos käsittelyn tarkoitukset ja keinot on määritelty unionin lainsäädännössä tai jäsenvaltioiden lainsäädännössä, vastuuhenkilöstä tai hänen nimittämisensä erityisperusteista voidaan säätää unionin tai jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti.
 • h) Käsittelijä on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, joka käsittelee henkilötietoja vastuuhenkilön puolesta.
 • i) Vastaanottaja Vastaanottaja on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, laitos tai muu elin, jolle henkilötietoja luovutetaan riippumatta siitä, onko kyseessä kolmas osapuoli vai ei. Viranomaisia, jotka voivat saada henkilötietoja osana erityistä tutkimusta unionin lainsäädännön tai jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti, ei kuitenkaan pidetä vastaanottajina.
 • j) Kolmas osapuoli on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, laitos tai muu elin, lukuun ottamatta rekisteröityä, vastuuhenkilöä, henkilötietojen käsittelijää ja henkilöitä, joilla on lupa käsitellä henkilötietoja vastuuhenkilön tai vastuuhenkilön suoralla vastuulla. prosessori.
 • k) Suostumus Suostumus on mikä tahansa rekisteröidyn tietoinen ja yksiselitteinen vapaaehtoinen aikomusilmoitus ilmoituksen tai muun yksiselitteisen vahvistavan toimen muodossa, jolla rekisteröidy ilmoittaa käsittelevänsä häntä koskevia tietoja, suostun henkilökohtaiseen tiedot.

Rekisterinpitäjän nimi ja osoite

Vastuullinen kannalta tietosuoja-asetuksen, muun ylivoimaisen jäsenvaltioissa Euroopan unionin tietosuojalain ja muiden säännösten kanssa tietosuojalakia luonto on tämä:

Luo dataa Asal

Stefan Asal

Feldstrasse 16a

79674 Todtnau

Saksa

0049 7671 999544

Sähköposti: 

DE216362514

Evästeet / SessionStorage / LocalStorage

Jotkut verkkosivustot käyttävät ns. Evästeitä, LocalStorage ja SessionStorage. Tämä tekee tarjouksestamme käyttäjäystävällisemmän, tehokkaamman ja turvallisemman. Local Storage and SessionStorage on tekniikka, jota selaimesi käyttää tietojen tallentamiseen tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi. Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka tallennetaan ja tallennetaan tietokonejärjestelmään Internet-selaimen kautta. Voit estää evästeiden, LocalStorage ja SessionStorage käytön asettamalla selaimesi vastaavasti.

Monet sivustot ja palvelimet käyttävät evästeitä. Monissa evästeissä on ns. Evästetunnus. Evästetunnus on evästeen yksilöllinen tunniste. Se koostuu merkkijono, jonka kautta Internet-sivuja ja palvelimia voidaan määrittää tietylle Internet-selaimelle, jossa eväste tallennettiin. Tämä sallii vieraillut verkkosivustot ja palvelimet erottamaan yksittäisen selaimen muista selaimista, jotka sisältävät muita evästeitä. Erityinen web-selain voidaan tunnistaa ja tunnistaa ainutkertaisella evästetunnuksella.

Evästeiden avulla tämän verkkosivuston käyttäjät voivat tarjota käyttäjäystävällisempiä palveluita, jotka eivät olisi mahdollisia ilman evästeasetusta.

Evästeiden avulla sivujemme tiedot ja tarjoukset voidaan optimoida käyttäjän mielessä. Evästeet antavat meille, kuten jo mainittiin, tunnistaa verkkosivustemme käyttäjät. Tämän tunnustamisen tarkoituksena on helpottaa käyttäjien käyttämistä verkkosivuillamme. Esimerkiksi evästeitä käyttävän verkkosivuston käyttäjä ei tarvitse syöttää kirjautumistunnustaan ​​joka kerta, kun hän käy verkkosivustolla, koska tämä tapahtuu verkkosivustolla ja käyttäjän tietokonejärjestelmällä tallennetulla evästeellä. Toinen esimerkki on ostoskorin eväste verkkokaupassa. Verkkokauppa muistaa kohteet, jotka asiakas on asettanut virtuaaliseen ostoskoriin evästeen kautta.

Rekisteröijä voi estää evästeiden asettamisen verkkosivustollamme milloin tahansa vastaavan Internet-selaimen asetusten avulla ja siten pysyvästi ristiriidassa evästeiden asetusten kanssa. Lisäksi jo asetetut evästeet voidaan poistaa milloin tahansa internetselaimen tai muiden ohjelmien kautta. Tämä on mahdollista kaikissa yleisissä internetselaimissa. Jos käyttäjä katoaa käyttämäsi Internet-selaimen evästeiden asetusten, kaikki sivuston toiminnot eivät ole täysin käyttökelpoisia.

Yleisten tietojen kerääminen

Verkkosivusto kerää sarjan yleisiä tietoja aina, kun rekisteröity tai automaattinen järjestelmä käyttää verkkosivustoa. Nämä yleiset tiedot tallennetaan palvelimen lokitiedostoihin. (1) käytetyt selaintyypit ja versiot, (2) käyttöjärjestelmän käyttämä käyttöjärjestelmä, (3) verkkosivusto, josta pääsyjärjestelmä saavuttaa verkkosivustomme (ns. Viittaava), (4) alisivustot, jotka pääsyä verkkosivustomme pääsyjärjestelmän kautta voidaan hallita, (5) verkkosivustolle pääsyn päivämäärä ja kellonaika, (6) Internet-protokollan osoite (IP-osoite), (7) pääsyjärjestelmän Internet-palveluntarjoaja ja (8) muut vastaavat tiedot, jotka auttavat estämään vaaran tietotekniikkajärjestelmäämme kohdistuvien hyökkäysten yhteydessä.

Tätä yleistä tietoa käytettäessä ei voida tehdä johtopäätöksiä rekisteröidystä. Näitä tietoja tarvitaan pikemminkin (1) verkkosivustomme sisällön oikeaan toimittamiseen, (2) verkkosivustomme sisällön ja sen mainostamisen optimointiin, (3) tietotekniikkajärjestelmien ja tekniikan pitkäaikaisen toimivuuden varmistamiseen. (4) antaa lainvalvontaviranomaisille lainvalvonnalle tarvittavat tiedot kyberhyökkäyksessä. Tämän vuoksi nimettömästi kerätyt tiedot arvioidaan toisaalta tilastollisesti, ja lisäksi tarkoituksena on lisätä tietosuojaa ja tietoturvaa yrityksessämme, jotta voimme viime kädessä varmistaa optimaalisen suojan käsittelemiemme henkilötietojen osalta. Palvelimen lokitiedostojen nimettömät tiedot tallennetaan erillään kaikista rekisteröidyn toimittamista henkilötiedoista.

Rekisteröityminen verkkosivustollamme

Rekisteröijällä on mahdollisuus rekisteröityä rekisterinpitäjän verkkosivuille tarjoamalla henkilökohtaisia ​​tietoja. Rekisterinpitäjälle lähetettävät henkilökohtaiset tiedot on johdettu rekisteröinnissä käytettävästä sisäänmeno- maskista. Rekisteröijän antamat henkilökohtaiset tiedot on kerättävä ja säilytettävä ainoastaan ​​rekisterinpitäjän sisäiseen käyttöön ja omiin tarkoituksiinsa. Ohjain voi järjestää siirron yhdelle tai useammalle prosessorille, kuten pakettipalvelulle, joka myös käyttää henkilötietoja vain sisäiseen käyttöön, joka johtuu ohjaimesta.

Rekisteröimällä rekisterinpitäjän verkkosivustolle rekisteröidyn Internet-palveluntarjoajan (ISP) antama IP-osoite tallennetaan myös rekisteröinnin päivämäärään ja kellonaikaan. Näiden tietojen tallentaminen tapahtuu taustalla, jotta palveluiden väärinkäyttö voidaan estää vain, ja näiden tietojen avulla on mahdollista selkeyttää rikoksia. Tässä suhteessa näiden tietojen tallentaminen on tarpeen ohjaimen suojaamiseksi. Näiden tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille ei ole, ellei lainvalvontapalvelujen luovuttamisesta tai paljastamisesta ole lakisääteistä velvoitetta.

Rekisteröimällä rekisteröidyn henkilö, joka antaa vapaaehtoisesti henkilökohtaisia ​​tietoja, rekisterinpitäjä toimittaa aineistoa sisällölle tai palveluille, jotka tapauksen luonteen vuoksi voidaan tarjota vain rekisteröityneille käyttäjille. Rekisteröidyt henkilöt voivat milloin tahansa muokata rekisteröinnissä annettuja henkilötietoja milloin tahansa tai poistaa ne kokonaan rekisterinpitäjän tietokannasta.

Rekisterinpitäjän on milloin tahansa pyynnöstä annettava jokaiselle rekisteröidylle tieto siitä, mitä tallennettavia henkilötietoja koskevat tiedot tallennetaan. Lisäksi rekisterinpitäjä korjaa tai poistaa henkilötietoja rekisteröidyn pyynnöstä tai viitteestä, mikäli tämä ei ole ristiriidassa lain edellyttämien säilytysvaatimusten kanssa. Rekisterinpitäjän kaikki rekisteröidyt henkilöt ovat rekisteröityjen henkilöiden käytettävissä yhteyshenkilönä tässä yhteydessä.

Ota yhteyttä verkkosivuston kautta

Lainsäädännön vuoksi verkkosivusto sisältää tietoja, jotka mahdollistavat nopean sähköisen yhteydenoton yhtiömme kanssa ja suoran yhteydenpidon kanssamme, joka sisältää myös yleisen osoitteen niin kutsutulle sähköpostille (sähköpostiosoite). Jos rekisteröity ottaa yhteyttä käsittelystä vastaavaan henkilöön sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeella, rekisteröidyn lähettämät henkilötiedot tallennetaan automaattisesti. Tällaiset rekisteröidyn vapaaehtoisesti käsittelystä vastaavalle henkilölle välittämät henkilötiedot tallennetaan rekisteröidyn käsittelyä tai yhteydenpitoa varten. Näitä henkilötietoja ei välitetä kolmansille osapuolille.

Kommentti-toiminto verkkosivuston blogissa

Tarjoamme käyttäjille mahdollisuuden jättää yksittäisiä kommentteja yksittäisiin blogiteksteihin blogissa, joka on rekisterinpitäjän verkkosivustolla. Blogi on verkkosivusto, joka on yleensä avoin yleisölle ja jossa yksi tai useampi henkilö, nimeltään bloggaajia tai verkkobloggaajia, voi lähettää artikkeleita tai kirjoittaa ajatuksia ns. Blogiviesteihin. Kolmannet osapuolet voivat yleensä kommentoida blogitekstejä.

Jättää uhri kommentti blogissa julkaistaan ​​tällä sivustolla, lisäksi vasemmalle asianomaisen henkilön huomautuksia ja tietoja tuolloin kommentin panos sekä valitsema asianomaisen henkilön käyttäjänimi (salanimi) tallennettu ja julkaistu. Lisäksi kirjautuu myös rekisteröidyn Internet-palveluntarjoajan (ISP) antama IP-osoite. IP-osoitteen tallennus tehdään turvallisuussyistä ja siinä tapauksessa, että rekisteröity rikkoo kolmannen osapuolen oikeuksia tai laittomien sisältöjen lähettämistä lähettämällä kommentin. Tällaisten henkilötietojen tallentaminen on siis rekisterinpitäjän omaa etua, jotta hän voisi vapauttaa rikkomuksen tapahtuessa. Näiden henkilötietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille ei ole sallittua, ellei tällaista paljastamista lain mukaan tai rekisterinpitäjän oikeudellisesta puolustuksesta muuta edellytetä.

Gravatar

Auttomaticin Gravatar-palvelua käytetään kommentointiin. Gravatar vertaa sähköpostiosoitettasi ja - jos olet rekisteröitynyt sinne - näyttää avatar-kuvasi kommentin vieressä. Jos et ole rekisteröitynyt, kuvaa ei näytetä. On huomattava, että kaikki rekisteröidyt WordPress-käyttäjät rekisteröidään myös automaattisesti Gravatariin. Tietoja Gravatarista: https://de.gravatar.com

Henkilötietojen säännöllinen poistaminen ja estäminen

Rekisterinpitäjän on käsiteltävä ja tallennettava rekisteröidyn henkilötietoja vain sen ajan, joka on tarpeen varastoinnin tarkoituksen saavuttamiseksi tai tapauksen mukaan eurooppalaisissa direktiiveissä tai määräyksissä tai muussa lainsäätäjänä lainsäädännössä tai asetuksissa, joita rekisterinpitäjä säädettiin.

Eliminoi varastointi tarkoitukseen tai määrätty Euroopan direktiivien ja asetusten luovuttajien tai muu vastaava lainsäätäjän varastointi päättyy, henkilötiedot ovat tukossa tai poistetaan rutiininomaisesti ja lain edellyttämällä tavalla.

Asianomaisen henkilön oikeudet

 • a) Oikeus saada vahvistus Jokaisella asianomaisella henkilöllä on Euroopan direktiivien ja asetusten lainsäätäjän myöntämä oikeus pyytää vahvistusta käsittelystä vastaavalta henkilöltä siitä, käsitelläänkö heihin liittyviä henkilötietoja. Jos asianomainen haluaa käyttää tätä oikeutta saada vahvistus, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä käsittelystä vastaavan henkilön työntekijään.
 • b) Oikeus tietoon Jokaisella henkilöllä, johon henkilötietojen käsittely vaikuttaa, on Euroopan direktiivien ja asetusten lainsäätäjän myöntämä oikeus saada ilmaisia ​​tietoja häntä koskevista henkilötiedoista ja kopio näistä tiedoista henkilöstä, joka on vastuussa henkilötietojen käsittelystä. käsittely milloin tahansa. Lisäksi eurooppalaisilla direktiiveillä ja asetuksilla myönnetään rekisteröidylle pääsy seuraaviin tietoihin:
  • käsittelyn tarkoituksiin
  • käsiteltävien henkilötietojen luokat
  • vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille henkilötiedot on luovutettu tai joita ei ole vielä luovutettu, erityisesti kolmansien maiden vastaanottajille tai kansainvälisille järjestöille
  • mikäli mahdollista, suunniteltu kesto, jona henkilötietoja säilytetään tai, mikäli tämä ei ole mahdollista, kriteerit kyseisen keston määrittämiseksi
  • että hänellä on oikeus korjata tai poistaa hänen henkilötietonsa, tai että hänellä on rajoituksia siitä, että asianomainen henkilö on vastuussa tai hänellä on oikeus vastustaa tällaista käsittelyä
  • valitusoikeuden olemassaolo valvontaviranomaiselle
  • jos henkilötietoja ei kerätä rekisteröidyltä: Kaikki käytettävissä olevat tiedot tietojen lähteestä
  • olemassaolo automaattisen päätöksenteon, kuten profilointi artiklan mukaisesti 22 1 Abs.4 ja DS-GMO ja - ainakin näissä tapauksissa - merkityksellistä tietoa liittyvä logiikka ja laajuudesta ja toivottua vaikutusta niiden käsittely kyseisen henkilön
  Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada tietoja siitä, onko henkilötietoja välitetty kolmannelle maalle vai kansainväliselle järjestölle. Jos näin on, rekisteröidyllä on myös oikeus saada tietoja asianmukaisista takuista lähetyksen yhteydessä. Jos rekisteröity haluaa käyttää tätä tiedonsaantioikeutta, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä käsittelystä vastaavan henkilön työntekijään.
 • c) Oikeus tietojen oikaisemiseen Jokaisella henkilöllä, johon henkilötietojen käsittely vaikuttaa, on Euroopan direktiivien ja asetusten lainsäätäjän myöntämä oikeus pyytää välittömästi korjaamaan heitä koskevat virheelliset henkilötiedot. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus pyytää käsittelyn tarkoitukset huomioon ottaen täydellisten henkilötietojen täydentäminen - myös täydentävän ilmoituksen avulla. Jos rekisteröity haluaa käyttää tätä oikeutta oikaisuun, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä käsittelystä vastaavan henkilön työntekijään.
 • d) Oikeus tietojen poistamiseen (oikeus tulla unohdetuksi) Jokaisella henkilöllä, johon henkilötietojen käsittely vaikuttaa, on Euroopan direktiivien ja asetusten lainsäätäjän myöntämä oikeus vaatia vastuuhenkilöä poistamaan heitä koskevat henkilötiedot välittömästi edellyttäen, että yksi seuraavia syitä sovelletaan ja sikäli kuin käsittely ei ole tarpeen:
  • Henkilötiedot on kerätty tällaisiin tarkoituksiin tai muulla tavoin käsiteltyihin tarkoituksiin, joita varten ne eivät enää ole tarpeellisia.
  • Rekisteröidylle peruuttaa suostumuksen, johon käsittely Art. 6 kohta. 1 huomauttaa DS-GMO tai art. 9 kohta. 2 huomauttaa DS-GMO tuettu, ja siellä on puute muuten oikeusperusta käsittelyn.
  • Rekisteröity vastustaa käsittelyä GDPR: n 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti, eikä käsittelylle ole pakottavia laillisia syitä, tai rekisteröity vastustaa käsittelyä GDPR: n 21 artiklan 2 kohdan a mukaisesti.
  • Henkilötietoja käsiteltiin laittomasti.
  • Henkilötietojen poistaminen on välttämätöntä unionin tai kansallisen lainsäädännön mukaisen oikeudellisen velvoitteen täyttämiseksi.
  • Henkilötiedot kerättiin suhteessa 8 1 DS-GVO: n nojalla tarjottuihin tietoyhteiskunnan palveluihin.
  Jos jokin edellä mainituista syistä pätee ja asianomainen haluaa, että tallennetut henkilötiedot poistetaan, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä käsittelystä vastaavan henkilön työntekijään. Työntekijä järjestää poistopyynnön täyttämisen välittömästi. Jos henkilötiedot on julkistettu ja yrityksemme, vastuuhenkilönä, on velvollinen poistamaan henkilötiedot GDPR: n 17 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ryhdymme asianmukaisiin toimenpiteisiin, myös teknisiin toimenpiteisiin estääkseen muita tekemästä ilmoittaa tietojenkäsittelystä vastaaville, jotka käsittelevät julkaistuja henkilötietoja, että rekisteröity on pyytänyt kaikkien näiden henkilötietojen linkkien tai näiden henkilötietojen kopioiden tai kopioiden poistamista näiltä muilta rekisterinpitäjiltä, ​​sikäli kuin käsittelyä ei ole suoritettu ulos vaaditaan. Työntekijä järjestää tarvittavat yksittäistapauksissa.
 • e) Oikeus käsittelyn rajoittamiseen Jokaisella henkilöllä, johon henkilötietojen käsittely vaikuttaa, on Euroopan direktiivien ja asetusten lainsäätäjän myöntämä oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan käsittelyä, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy:
  • Die Richtigkeit der personenbezogen Dat wird von der betroffen persoona bestrit, und zwar für eine Daur, die es dem verantwortlich ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogen Dat zu überprüfen.
  • Unrechtmäßig Die Verarbeitung ist die betroffen personenbezogen päähenkilö lehnt die Daten der Löschung verlangte stattdess ab und die Nutzung der Einschränkungen Daten der personenbezogen.
  • Der verantwortlich jotta benötigt kuolla Daten für die personenbezogen että Zweck der Verarbeitung länger nicht, die sie jedoch betroffen kunnes zur Henkilö benötigt Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüch että.
  • Die betroffene Person hattu Widerspruch gegen die Verarbeitung helmi. Art. 21 Abs. 1 DS-GVO ei ole oikea, koska se ei ole oikea, koska se ei ole oikein.
  Jos jokin yllä olevista ehdoista täyttyy ja asianomainen haluaa pyytää tallennettujen henkilötietojen rajoittamista, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä käsittelystä vastaavan henkilön työntekijään. Työntekijä järjestää käsittelyn rajoittamisen.
 • f) Oikeus tietojen siirrettävyyteen Jokaisella henkilöllä, johon henkilötietojen käsittely vaikuttaa, on Euroopan direktiivien ja asetusten lainsäätäjän myöntämä oikeus vastaanottaa niitä koskevia henkilötietoja, jotka asianomainen on toimittanut vastuulliselle osapuolelle, jäsenneltyinä , yleinen ja koneellisesti luettava muoto. Sinulla on myös oikeus siirtää nämä tiedot toiselle vastuuhenkilölle estämättä vastuussa olevaa henkilöä, jolle henkilötiedot on toimitettu, edellyttäen, että käsittely perustuu suostumukseen GDPR: n 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti. 9 kohdan 2 alakohdan DS-GVO-kirje tai 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukainen DS-GVO-sopimuksen mukainen käsittely ja käsittely suoritetaan automatisoiduilla menettelyillä, paitsi jos käsittely on välttämätöntä tehtävän suorittamiseksi, joka on yleisen edun mukaista tai julkista valtaa käytetään, mikä on siirretty vastuuhenkilölle. Lisäksi käyttäessään oikeuttaan tietojen siirrettävyyteen GDPR: n 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti asianomaisella henkilöllä on oikeus saada henkilötiedot välittää suoraan vastuuhenkilöltä toiselle, sikäli kuin se on teknisesti mahdollista ja jos näin tapahtuu eivät vaikuta muiden henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin. Rekisteröity voi ottaa meihin yhteyttä milloin tahansa saadakseen oikeuden tietojen siirrettävyyteen.
 • g) Oikeus vastustaa Jokaisella henkilöllä, johon henkilötietojen käsittely vaikuttaa, on oikeus, jonka Euroopan lainsäätäjä on antanut direktiiveistä ja asetuksista heidän erityistilanteestaan ​​johtuvista syistä, milloin tahansa vastustaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä. perustuu 6 §: n 1 momentin e tai f kohtaan DS-GVO, väitteen tekemiseksi. Tämä koskee myös näihin säännöksiin perustuvaa profilointia. Vastustamisen yhteydessä emme enää käsittele henkilötietoja, ellemme pysty osoittamaan käsittelyn pakottavia laillisia syitä, jotka ylittävät rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai käsittelyn tarkoituksena on puolustaa, käyttää tai puolustaa oikeudellisia vaatimuksia . Jos käsittelemme henkilötietoja suoramainonnan hoitamiseksi, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojen käsittelyä tällaista mainontaa varten. Tämä pätee myös profilointiin siltä osin kuin se liittyy tällaiseen suoraan mainontaan. Jos rekisteröity vastustaa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksia varten, emme enää käsittele henkilötietoja näihin tarkoituksiin. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus erityistilanteeseensa liittyvistä syistä vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tieteellisessä tai historiallisessa tutkimuksessa tai tilastollisissa tarkoituksissa 89 artiklan 1 kohdan mukaisesti ) GDPR, ellei tällainen käsittely ole tarpeen yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi. Rekisteröity voi käyttää oikeuttaan vastustaa suoraan kaikkia työntekijöitä. Rekisteröidyllä on myös vapaus käyttää tietoyhteiskunnan palvelujen käytön yhteydessä oikeuttaan vastustaa automaattisten menettelyjen avulla, joissa käytetään teknisiä eritelmiä, riippumatta direktiivistä 2002/58 / EY.
 • h) Automatisoidut päätökset yksittäistapauksissa, mukaan lukien profilointi Jokaisella henkilöllä, johon henkilötietojen käsittely vaikuttaa, on Euroopan direktiivien ja asetusten lainsäätäjän myöntämä oikeus olla joutumatta yksinomaan automaattiseen käsittelyyn - mukaan lukien profilointi - perustuvaan päätökseen, jolla on oikeusvaikutuksia tai vaikuttaa merkittävästi heihin samalla tavalla edellyttäen, että päätös (1) ei ole tarpeen rekisteröidyn ja vastuuhenkilön välisen sopimuksen tekemiseksi tai toteuttamiseksi tai (2) perustuu unionin tai jäsenvaltion lainsäädäntöön vastuuvelvollisen alainen, on hyväksyttävä, ja nämä säännökset sisältävät asianmukaisia ​​toimenpiteitä rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen turvaamiseksi tai (3) tapahtuu rekisteröidyn nimenomaisella suostumuksella. Jos päätös (1) on tarpeen rekisteröidyn ja vastuuhenkilön välisen sopimuksen tekemiseksi tai toteuttamiseksi tai (2) se tehdään rekisteröidyn nimenomaisella suostumuksella, ryhdymme asianmukaisiin toimenpiteisiin oikeuksien turvaamiseksi sekä vapaudet ja oikeutetut edut rekisteröidyn suojelemiseksi, mukaan lukien ainakin oikeus saada vastuussa olevan henkilön väliintulo, ilmaista oma näkemyksensä ja riitauttaa päätös. Jos rekisteröity haluaa puolustaa oikeuksia automaattisiin päätöksiin, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä käsittelystä vastaavan henkilön työntekijään.
 • i) Tietosuojalain mukainen oikeus peruuttaa suostumus Jokaisella henkilöllä, johon henkilötietojen käsittely vaikuttaa, on Euroopan direktiivien ja asetusten lainsäätäjän myöntämä oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa. Jos rekisteröity haluaa puolustaa oikeuttaan peruuttaa suostumuksensa, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä käsittelystä vastaavan henkilön työntekijään.

Käsittelyn oikeusperusta

Art. 6 Ilit. DS-GVO palvelee yritystämme oikeusperustana käsittelytoiminnoille, joihin saamme suostumuksen tiettyyn käsittelytarkoitukseen. Jos henkilötietojen käsittely on välttämätöntä sellaisen sopimuksen täyttämiseksi, jonka osapuoli rekisteröity on, kuten esimerkiksi käsittelytoimissa, jotka ovat välttämättömiä tavaroiden toimittamiseksi tai muiden palvelujen tarjoamiseksi tai vastikkeeksi, käsittely perustuu Art 6 Ilitiin. b GDPR. Sama koskee sellaisia ​​käsittelytoimia, jotka ovat tarpeen ennen sopimusta tehtävien toimenpiteiden suorittamiseksi, esimerkiksi tuotteitamme tai palveluitamme koskevissa tiedusteluissa. Jos yrityksellemme on asetettu oikeudellinen velvoite, joka edellyttää henkilötietojen käsittelyä esimerkiksi verovelvoitteiden täyttämiseksi, käsittely perustuu Art. 6 Ilit. c GDPR. Harvinaisissa tapauksissa voi olla tarpeen käsitellä henkilötietoja rekisteröidyn tai muun luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi. Näin olisi esimerkiksi, jos yrityksemme vierailija loukkaantui ja hänen nimensä, ikänsä, sairausvakuutustiedot tai muut tärkeät tiedot olisi toimitettava lääkärille, sairaalalle tai muulle kolmannelle osapuolelle. Sitten käsittely perustuisi Art. 6 Ilit. d GDPR.
Viime kädessä käsittelytoimet voisivat perustua Ilit 6 artiklaan. f GDPR. Käsittelytoiminnot, jotka eivät kuulu minkään edellä mainitun oikeusperustan piiriin, perustuvat tähän oikeusperustaan, jos käsittely on välttämätöntä yrityksemme tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun turvaamiseksi edellyttäen, että asianomaisen henkilön edut, perusoikeudet ja -vapaudet eivät vallitse. Meillä on erityisen lupa suorittaa tällaisia ​​käsittelytoimia, koska Euroopan lainsäätäjä on nimenomaisesti maininnut ne. Tältä osin hän katsoi, että oikeutettu etu voidaan olettaa, jos asianomainen henkilö on vastuuhenkilön asiakas (GDPR: n johdanto-osan 47 kappaleen toinen virke).

Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen harjoittama oikeutettu etu käsittelyyn

Perustuuko henkilötietojen käsittely 6 artiklaan Ilit. f GDPR on oikeutettu intressi harjoittaa liiketoimintaa kaikkien työntekijöidemme ja osakkeenomistajiemme hyödyksi.

Henkilötietojen säilytysaika

Das Kriterium für Die Dauer der Speicherung von Personenbezogenen Daten ist die jeweilige gesetzliche Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist werden die Daten routinemäßig entsprechenden gelöscht, sofern oder Sie nicht mehr zur Vertragserfüllung Vertragsanbahnung erforderlich sind.

Lain tai sopimuksen määräykset henkilötietojen toimittamisesta; Tarve sopimuksen tekoon Rekisteröidyn velvollisuus antaa henkilötiedot; tarjoamattomuuden mahdolliset seuraukset

Selvitämme, että henkilötietojen toimittaminen edellyttää osittain lakia (esim. Verolainsäädäntöä), tai se voi johtua myös sopimusmääräyksistä (esim. Sopimuspuolen tiedot).
Joskus saattaa olla tarpeen tehdä sopimus, jonka mukaan asianomainen henkilö toimittaa meille henkilötietoja, jotka meidän on käsiteltävä myöhemmin. Esimerkiksi rekisteröidyn on annettava meille henkilökohtaisia ​​tietoja, kun yritys tekee sopimuksen hänen kanssaan. Henkilötietojen toimittamatta jättäminen merkitsisi sitä, että sopimusta asianomaisen henkilön kanssa ei voitu sulkea.
Ennen kuin henkilö toimittaa henkilötietoja, asianomaisen on otettava yhteyttä johonkin työntekijöistämme. Työntekijämme ilmoittaa yksittäiselle henkilölle tapauskohtaisesti, onko henkilötietojen toimittaminen lakisääteinen tai sopimusperusteinen tai että se on tarpeen sopimuksen tekemiseksi, onko henkilötietojen luovuttamisvelvollisuus ja mikä olisi johtunut henkilötietojen toimittamatta jättämisestä.

Automatisoitu päätöksenteko

Als verantwortungsbewusstes Unternehmen verzichten wir auf ein automatische Entscheidungsfindung oder ein Profiling.

Yleiset evästeet

Seuraavat evästeet kuuluvat teknisesti välttämättömiin evästeisiin.

WordPress-evästeet

Nimitarkoitusvoimassaolo
wordpress_test_cookieTämä eväste määrittää, onko evästeiden käyttö poistettu käytöstä selaimessa. Tallennusaika: Selainistunnon loppuun asti (poistetaan, kun suljet Internet-selaimesi).istunto
PHPSESSIDTämä eväste tallentaa nykyisen istuntosi PHP-sovellusten suhteen ja varmistaa siten, että kaikki tämän verkkosivuston toiminnot, jotka perustuvat PHP-ohjelmointikieleen, voidaan näyttää kokonaan. Tallennusaika: Selainistunnon loppuun asti (poistetaan, kun suljet Internet-selaimesi).istunto
wordpress_akm_mobileNäitä evästeitä käytetään vain WordPressin hallintoalueella.1 vuoden
wordpress_logged_in_akm_mobileNäitä evästeitä käytetään vain WordPressin hallintoalueella, eivätkä ne koske muita sivuston kävijöitä.istunto
wp-settings-akm_mobileNäitä evästeitä käytetään vain WordPressin hallintoalueella, eivätkä ne koske muita sivuston kävijöitä.istunto
wp-settings-time-akm_mobileNäitä evästeitä käytetään vain WordPressin hallintoalueella, eivätkä ne koske muita sivuston kävijöitä.istunto
abkäytetään uusien toimintojen A / B-testaukseen.istunto
akm_mobiletallentaa, haluaako kävijä nähdä verkkosivuston mobiiliversiota.1-päivä

GDPR AIO: n evästeet WordPressille

Nimitarkoitusvoimassaolo
dsgvoaioTämä LocalStorage-avain / arvo tallentaa ne palvelut, joihin käyttäjä on suostunut.muuttuja
_ainiqueuidTämä LocalStorage-avain / arvo tallentaa luodun tunnuksen, jotta käyttäjän opt-in / opt-out-toiminnot voidaan dokumentoida. Tunnus tallennetaan nimettömänä.muuttuja
dsgvoaio_createTämä LocalStorage-avain / arvo säästää aikaa, jolloin _uniqueuid luotiin.muuttuja
dsgvoaio_vgwort_disableTämä LocalStorage-avain / arvo tallentaa, sallitaanko VG Wort Standard -palvelu (sivuston ylläpitäjän asetus).muuttuja
dsgvoaio_ga_disableTämä LocalStorage-avain / arvo tallentaa, onko Google Analytics Standard -palvelu sallittu vai ei (sivusto-operaattorin asetus).muuttuja

Matomo (aiemmin Piwik)

Tämä verkkosivusto käyttää verkkoanalyysipalvelua Matomo (entinen Piwik) analysoimaan ja säännöllisesti parantamaan verkkosivustomme käyttöä. Palvelua käytetään "AGURS Portal" -asiakasportaalin kirjautumissivullamme. Saatujen tilastojen avulla voimme parantaa tarjontaamme ja tehdä siitä kiinnostavampaa sinulle käyttäjänä. Matomon käytön oikeusperusta on GDPR:n 6 artiklan 1 kohta f.

Evästeet tallennetaan tietokoneellesi tätä arviointia varten. Voit lopettaa arvioinnin poistamalla olemassa olevat evästeet ja estämällä evästeiden tallennuksen. Jos estät evästeiden tallentamisen, haluamme huomauttaa, että et välttämättä pysty käyttämään tätä verkkosivustoa täysimääräisesti. Evästeiden tallentaminen voidaan estää muuttamalla selaimesi asetuksia.

Tämä verkkosivusto käyttää Matomoa, jonka laajennus on "AnonymizeIP". Tämän seurauksena IP-osoitteita käsitellään edelleen lyhennetyssä muodossa, joten suora henkilökohtainen viittaus voidaan sulkea pois. Selaimesi Matomon kautta lähettämää IP-osoitetta ei yhdistetä muihin keräämiimme tietoihin.

Matomo-ohjelma on avoimen lähdekoodin projekti. Tietoja kolmannen osapuolen tietosuojasta löytyy osoitteesta https://matomo.org/privacy/

Matomo-evästeet

Nimitarkoitusvoimassaolo
_pk_idKävijätunnus, jota Matomo käyttää palaavien kävijöiden tunnistamiseen.13 kuukautta
_pk_refSisältää tietoja kävijän viittaajista.6 kuukautta
_pk_ses, _pk_cvar, _pk_hsrIstuntoevästeet pitävät "aktiivisena" tilan 30 minuuttia käyttäjän viimeisimmän seurannan jälkeen. 30 minuutin kuluttua käynti katsotaan suoritetuksi.30 Minuten
piwik_ignoreEväste asetetaan, kun käyttäjä kieltää Matomon käytön seurantaan. Heti kun eväste on asetettu, mitään tietoja käyttäjästä ei lähetetä Matomo-palvelimelle.2 vuotta
_pk_testikeksiEväste luodaan ja poistetaan sitten suoraan (käytetään tarkistamaan, tukeeko kävijän selain evästeitä)istunto
mtm_consentEväste luodaan ilman vanhentumispäivää muistaa ikuisesti, että käyttäjän suostumus on annettu.Ääretön

koti

Toscanan kiertue - Tietoa Toscanan lomamatkaoppaasta Toscanalle Etsi matkatietoja lomamatkallesi Toscanaan: Se sisältää vinkkejä ja neuvoja

Lue lisää »
haku
Etsi hotelleja, pensionaatteja